Encouragement for Action

Den 4 juni lanserades Encouragement for Action, ett nytt branschinitiativ instiftat av Stockholm Fashion District som uppmuntrar till hållbarhet inom modebranschen. Smart Textiles sitter med i två av jurygrupperna och agerar som beskyddare av initiativet.

Utifrån de 17 globala hållbarhetsmålen och vikten av att agera och prata om hållbarhet inom modebranschen, instiftar Stockholm Fashion District tillsammans med viktiga organisationer och intressenter i sitt nätverk, initiativet Encouragement for Action där utvalda företag och varumärken ges ett erkännande för en prestation inom hållbarhet. Utmärkelsen ska ses som en uppmuntran till fortsatt arbete. Syftet med initiativet och utmärkelsen är att skapa uppmärksamhet och medvetenhet kring viktiga idéer inom hållbarhet i modebranschen.

”Vi har genom åren följt många bra initiativ, projekt och handlingar. Nu ökar vi takten på förändring och vill inspirera inköpare, butiker, e-commerce och alla inom modebranschen genom att uppmärksamma dem som verkligen agerar. Vårt mål är också att det ska nå hela vägen ut i handeln”, säger Helena Waker, CEO, Association of Trade Partner Sweden/Stockholm Fashion District.

 

Initiativet får förord

”Mode är både ett av vår tids mest centrala kulturuttryck och en viktig näringsgren. Men modets påverkan är inte alltigenom positiv, tvärtom räknas mode- och textilindustrin som den andra mest förorenande i världen. Vi står nu inför en akut situation. Därför vill vi nu gå från ord till handling, lyfta de goda exemplen och bana väg för ett mer konkret sätt att göra mode hållbart, för allas bästa och för vår gemensamma framtid”, skriver Philip Warkander, Doktor i Modevetenskap vid Stockholms Universitet, i ett förord till initiativet (läs hela förordet här).

 

Utmärkelse i fyra kategorier

Utmärkelsen kommer att delas ut inom fyra kategorier där varje kategori får en juryordförande som bidrar till att skapa uppmärksamhet och öppna för dialog om hållbarhet inom detta område.

Adrian Zethraeus, projektledare på Re:textile, är juryordförande för Closing the loop som ska lyfta återanvändning och nya affärsmodeller där spill och påverkan på miljön minimerats så pass mycket att ett kretslopp finns, eller upplevs som en möjlighet nära i tid. Susanne Nejderås, verksamhetschef på Smart Textiles sitter med i juryn för Fashion tech, som ska lyfta digitala och tekniska framsteg som lett till eller inom en nära framtid kommer att leda till en positiv hållbar förändring. I katergorin Fashion retail talks sustainability uppmuntras de som använder säljgolvet till att uppmuntra konsumenter att välja hållbar konsumtion. Inom Value-bearing sustainability ska hållbar värdering premieras. Genom att våga kommunicera hållbarhet lyfts frågan till att finnas i vårt medvetande, för varumärkets fortsatta utveckling såväl som för konsument.

 

Fysisk inramning

Under modeveckan i Stockholm Fashion District den 15-17 augusti presenteras en utställning av de nominerade, och den 15 augusti presenteras vinnarna vid en prisceremoni.