Encouragement for Action

Den 4 juni lanserades Encouragement for Action, ett nytt branschinitiativ instiftat av Stockholm Fashion District som uppmuntrar till hållbarhet i modebranschen. Smart Textiles sitter med som beskyddare av initiativet och är del av dess etiska råd.

Utifrån de 17 globala hållbarhetsmålen och vikten av att agera och prata om hållbarhet inom modebranschen, instiftar Stockholm Fashion District tillsammans med viktiga organisationer och intressenter i sitt nätverk, initiativet Encouragement for Action där utvalda företag och varumärken ges ett erkännande för en prestation inom hållbarhet. Utmärkelsen ska ses som en uppmuntran till fortsatt arbete. Syftet med initiativet och utmärkelsen är att skapa uppmärksamhet och medvetenhet kring viktiga idéer inom hållbarhet i modebranschen.

”Vi har genom åren följt många bra initiativ, projekt och handlingar. Nu ökar vi takten på förändring och vill inspirera inköpare, butiker, e-commerce och alla inom modebranschen genom att uppmärksamma dem som verkligen agerar. Vårt mål är också att det ska nå hela vägen ut i handeln”, säger Helena Waker, CEO, Association of Trade Partner Sweden/Stockholm Fashion District.

 

Initiativet får förord

”Mode är både ett av vår tids mest centrala kulturuttryck och en viktig näringsgren. Men modets påverkan är inte alltigenom positiv, tvärtom räknas mode- och textilindustrin som den andra mest förorenande i världen. Vi står nu inför en akut situation. Därför vill vi nu gå från ord till handling, lyfta de goda exemplen och bana väg för ett mer konkret sätt att göra mode hållbart, för allas bästa och för vår gemensamma framtid”, skriver Philip Warkander, Doktor i Modevetenskap vid Stockholms Universitet, i ett förord till initiativet. Förordet finns publicerat i sin helhet på stockholmfashiondistrict.se.

 

De fyra kategorierna

Utmärkelsen kommer att delas ut inom fyra kategorier där varje kategori får en juryordförande som bidrar till att skapa uppmärksamhet och öppna för dialog om hållbarhet inom detta område. Ordföranden och jurygrupperna presenteras närmare den 18 juni.

Closing the loop – Återanvändning där spill/påverkan på miljön minimerats så pass mycket att ett kretslopp finns, eller upplevs som en möjlighet nära i tid. Nya affärsmodeller och sätt att göra affärer blir lösningen på problemet, och fortsatt konsumtion sker på ett mer hållbart sätt med respekt för råvaror, miljö och människa.

Fashion retail talks sustainability – Att använda säljgolvet till uppmuntran för konsument att välja hållbar konsumtion. Sälj ska betyda omtanke om kunden och alla led ska med på resan mot ett hållbarare konsumtionssamhälle.

Fashion tech – Digitala och tekniska framsteg som lett till eller inom en nära framtid kommer att leda till en positiv hållbar förändring. Vi uppmuntrar den/de som med ny teknik hittat lösningar och sammanlänkat mode med ny teknik. Tech står för utveckling och vikten av att våga vara visionär och bereda väg för andra.

Value-bearing sustainability – Hållbar värdering som fört en produkt eller ett varumärke ut i världen med sin historia. Genom att våga kommunicera hållbarhet lyfts frågan till att finnas i vårt medvetande, för varumärkets fortsatta utveckling såväl som för konsument.

 

Fysisk inramning

Under modeveckan i Stockholm Fashion District den 15-17 augusti presenteras en kurerad utställning av de nominerade med utgångspunkt i de 17 globala hållbarhetsmålen. Utställningen syftar till att ge belysande exempel från modebranschen. Utställningen kommer även att visas på textilmässan Preview Fabrics & Accessories den 29-30 augusti och under Världshandelsdagen den 30 augusti.

 

Beskyddare och etiskt råd

Philip Warkander, Doktor i Modevetenskap
Sigrid Barnekow, Mistra Future Fashion
Susanna Strömquist, modejournalist
UN Global Compact Network Sweden
Swedish Fashion Council
Smart Textiles
Association of Trade Partners Sweden
Stockholm Fashion District
Fler namn tillkommer