Syftet med detta sattelit projekt är att utveckla en mindre skrymmande, mer ergonomiskt och mer flexibel trycksensor som möjliggör hög integration i en handske.