ST-101, Rumsakustiska mätningar i fullskalemiljö

There are no translations available.

Företag: Aqwool AB
Projektledare: Johan Pettersson
Projekttid: 2008-11-07 – 2009-04-30

Beskrivning:
Installation av textilier i en rumslighet är idag ett alternativ när akustiska åtgärder behövs göras för att komma till rätta med höga ljudnivåer och långa efterklangstider. Ett ökat intresse för ljudpåverkande textilier (som även tillför estetiska kvaliteter i en miljö) kan idag noteras från arkitekter och inredare. Sambandet mellan ljudpåverkan och placering av textilier i rumslighet är idag ett relativt outforskat område. Denna studie är tänkt att resultera i mer noggranna mätdata för att kunna påvisa sambandet mellan placering av textilier i ett rum och vilken påverkan det har på olika akustiska parametrar som ljudets tydlighet, taluppfattbarhet och efterklang.