Elektrodress hjälper spastiska muskler att slappna av

2012-10-21_elektrodress_draktenSmaka på ordet Elektrodress! Det kanske inte låter som världens bekvämaste plagg, men faktum är att det är kläder som kan förbättra livskvaliteten för många neurologiskt sjuka. Elektrodress håller nu på att lanseras av företaget Inerventions och har utvecklats i samarbete med Smart Textiles.

Det är sedan tidigare känt att elektrisk stimulering kan påverka muskelaktiviteten. Detta används bland annat i behandling av personer med sjukdomar som medför spasticitet, alltså att musklerna drar ihop sig kraftigt på grund av rubbningar i centrala nervsystemet.

Sådan elektrisk muskelstimulering har oftast skett med två lösa elektroder på vardera muskeln. Sladdarna hänger utanpå, och eftersom patienterna ofta har spasticitet i många muskler kan det bli många elektroder och sladdar samtidigt. Elektrodress består av byxa och tröja och fungerar därmed för hela kroppen, utan lösa sladdar.

Elektrodress består av vanligt baddräktstyg med inlagda textila material som kan leda elektricitet. Inne i plagget fästs elektroder på lämpliga ställen för att ligga an mot personens kropp. Utanför plagget, i maghöjd, finns en dosa med batterier. En terapeut placerar elektroderna på strategiska ställen i Elektrodress och programmerar sedan plagget så att användaren enbart behöver trycka på play-knappen på batteridosan när det ska användas.

– Tanken är att man ska använda hjälpmedlet i cirka en timme om dagen, säger Emma Sjöberg, vice vd på Inerventions.

Emma SjöbergUnder tiden kan man göra vad man vill, men gärna träna de förmågor man vill förbättra. En fördel är att patienterna kan använda Elektrodress i sitt hem och att de kan slippa andra, ofta invasiva behandlingsmetoder. Ofta upplever de nästan genast en avslappningseffekt, och den brukar sitta kvar i en till tre dagar. Det är den muskel som sitter mittemot en spastisk muskel som stimuleras. Då drar den ihop sig, vilket får den spastiska muskeln att automatiskt slappna av. 
– Om man till exempel har spasmer i biceps kan man stimulera den motstående muskeln triceps för att spasmerna ska minska. Muskler som är mittemot varandra kan ju inte vara spända samtidigt.

Det är tack vare detta många av patienterna upplever att de blir mjukare och får vila från sin spasticitet när de använder elektrodressen.

Inerventions vd, kiropraktorn Fredrik Lundqvist, har i många år arbetat med barn och vuxna med neurologiska handikapp. Elektrodress är hans idé och bolaget har nu utvecklat den i samarbete med några av forskarna på Smart Textiles.
– Samarbetet handlar om utveckling och tester av material. Elektrodress ska sitta tajt och vara elastisk. Den ska kunna användas av patienten utan risk för ohälsa och den ska vara tvättbar. Smart Textiles har hjälpt oss mycket i arbetet med att ta fram rätt material och vårt samarbete pågår fortfarande.

Framför allt är det forskarna Fernando Seoane och Javier Ferraria på Smart Textiles som har arbetat med Elektrodress.
– Smart Textiles har också hjälpt oss med finansiering, säger Emma Sjöberg. Dessutom har vi haft förmånen att kunna ta del av Smart Textiles stora kontaktnät när det gäller tillverkare. Det är viktigt att hitta någon med rätt kompetens.

Nu lanseras alltså Elektrodress på marknaden och Inerventions vill gärna samarbeta med läkare och sjukgymnaster för att kunna göra större vetenskapliga studier kring hjälpmedlets effekt.
– Men redan nu har vi testat Elektrodress på patienter och sett vilken effekt den har på deras liv. Det är så roligt! Elektrodress är en medicinteknisk produkt och vårt mål är att den på sikt ska finnas tillgänglig genom landstingens hjälpmedelssortiment. Enligt våra beräkningar finns det minst 60 000 personer i Sverige med sådan spasticitet som kan få en ökad aktivitets- och rörelseförmåga med hjälp av Elektrodress. 

Text: Lena M Fredriksson