ST-171 Demoprodukter för Biomaterial i vården

Företag: Innovatum

Det här projektet, Demoprodukt för Biomaterial i Vården, har som syfte att ta fram en demoprodukt som motsvarar vårdens behov och krav. Det är viktigt att genom exemplets makt visa på tydliga alternativ till dagens produkter och att med ett aktivt samarbete med sjukvårdslandstingen visa hur utvecklingen med biobaserade material kan gestalta sig. Den överordnade målsättningen är att genom fortsatt dialog med Landstingen och konkreta demoprodukter inspirera och motivera svensk sjukvård att accelerera utvecklingen av ökad andel biomaterial i vården.