Circular Textile Initiative

I Sverige hamnar 80 000 ton textilier i soptunnan varje år helt i onödan. Inom projektet Circular Textile Initiative binds textilaktörer som vanligtvis inte brukar samarbeta samman och därigenom skapas nya innovativa löningar för cirkulära flöden. Projektet är unikt, eftersom det omfattar alla delar i kedjan, från design och produktion till insamling och sortering.

 

” Det som gör projektet unikt är att så många olika parter är med och samverkar i ett konkret utvecklingsprojekt: kommuner, modeföretag, tvätterier, enskilda designers och entreprenörer. Projektet arbetar med en hel värdekedja i åtanke; från insamling av kasserad textil till utveckling av nya produkter och tjänster via olika affärsutvecklingsprocesser”, berättar Adrian Zethraeus, projektledare för Re:textile.

Circular Textile Initiative drivs av Göteborgsregionen, Re:textile, Wargön Innovation och Swedish Fashion Council i ett unikt samarbete. Det som gör Circular Textile Initiative så speciellt är konstellationen av idéer, arrangörer och metoder. Genom att hitta nya arbetssätt och tjänster vill projektet försöka rädda tusentals ton textilier varje år och därigenom minska miljöpåverkan.

 

Ohållbara textilflöden

Vi har idag ett ohållbart textilflöde i världen. Enligt Naturvårdsverket slänger vi i Sverige i genomsnitt över 7,5 kg kläder per år. Ca 60 procent av dessa kläder är hela och skulle kunna återanvändas. Textilbranschen är en av de mest miljöskadliga branscher och produktionen av textila fibrer har tredubblats de senaste 35 åren. Dessutom saknas redesign-perspektivet i designprocessen och system för insamling och sortering av textilier. Allt detta behöver ändras.

Målsättningen med Circular Textile Initiative är att utveckla nya lösningar som möjliggör återanvändning av textil som idag i värsta fall hamnar på soptipp eller förbränns. Syftet är att få fler aktörer att samverka i nya konstellationer, och på så sätt skapa helt nya värden i det cirkulära systemet”, säger Adrian Zethraeus.

Projektet kommer att arbeta för att utveckla nya, innovativa och konsumentinriktade affärsidéer genom återanvändning, redesign och tjänsteutveckling. Detta innebär bland annat att bygga affärsmodeller som främjar cirkuläritet och minska behovet av nya råvaror vid tillverkning.

 

Circular Textile Hackaton

Inom projektet kommer det att arrangeras två hackaton i Re:textiles regi där företag, organisationer, studenter, designers, kreatörer och entreprenörer får chansen att samverka, och kläcka nya idéer för en hållbar textilbransch. Det kommer också att tas fram nya metoder för att samla in uttjänta textilier inom Västra Götaland, samt sortering och tvätt av dessa. En stor del i projektet är kommunikation och vikten av att sprida kunskapen till företag för att visa dem vilka affärsmöjligheter som finns genom att arbeta cirkulärt.

”Förhoppningen är att påvisa nya affärsmöjligheter i det som idag ses som avfall. Långsiktigt vill projektet bidra till en hållbar textilindustri med cirkulär ekonomi som modell”, menar Adrian Zethraeus.

”Re:textile kommer att arbeta med projektet genom att leda och facilitera dessa affärsutvecklingsprocesser, exempelvis hackathons, tillsammans med andra projektpartners. Poängen är att samla bred kompetens och skilda perspektiv för att i en kreativ process hitta nya, hållbara lösningar. I steg två, insamling av uttjänta textilier, ska idéerna realiseras i olika demoprojekt som faciliteras genom Re:textiles innovationsmiljö”, berättar Adrian.

Projektet finansieras av Västra Götalandsregionen, Avfall Sverige samt Vinnova genom initiativet Innovate Passion.

Besök initiativets hemsida för att läsa mer.

Läs mer om Circular Textile Hackaton här.

 

 

Text: Lisa Dohlnér Lundwall