ST-209 Biorock-hållbara lösningar till vården

Biorock – hållbara lösningar till vården har som syfte att ta fram en demoprodukt i form av en nonwovenbaserad besöksrock i funktionaliserad cellulosa som på viktiga punkter motsvarar vårdens behov och krav. Besöksrocken är även återvinningsbar. Samma typ av besöksrock återfinns inom flera branscher som läkemedels- livs- och hudvårdsindustrin. Genom exemplets makt vill projektet kommunicera till beslutsförfattare inom vården att det med ganska enkla utvecklingsinsatser går att ta fram miljö- och verksamhetseffektiva alternativ till dagens oljebaserade textila produkter och lösningar. Demo produkten blir en bärare av, och inspiratiion för innovation som kan komma sjukvården till godo. Iprojektet deltar Cellcomb, Smart Textiles, Textilhögskolan, Organoclick, UMV Coating, Re:newcell, Stockholms Läns Landsting och Wargön Innovation.