vattenrening3

Biomimetik – lösningar som naturen själv utvecklat

Biomimetik är namnet på teknik som härmar lösningar som naturen själv utvecklat. Förebilder i biologiskt liv används för att efterlikna dessa lösningar, t.ex. kardborreband som kommit till genom inspiration från växtriket. Det är också biomimetik som ligger bakom en textil lösning som kan användas vid rening av avloppsvatten. Genom att kopiera havsväxten ålgräs har man kunnat konstruera en struktur i textil med tillräckligt stor yta för att rena vatten med hjälp av solljus och titandioxid – så kallad fotokatalys. Ålgräs växer i ängar på havsbotten och har långa, vajande stjälkarsom fångar upp solljuset. Med hjälp av kopior i textil kan man skapa vajande reningsverk under vattenytan som tar hand om bakterier och gör vattnet användbart.