bio2

Vinnova stöder recyclingprojekt
tillsammans med Smart Textiles.

Bioinnovation – ett strategiskt innovationsprogram som finansieras av Vinnova, Formas och Energimyndigheten – har godkänt en projektansökan där Smart Textiles är en av deltagarna.

 

Visionen för Bioinnovation är att Sverige ska ha ställt om till en biobaserad samhällsekonomi i mitten av 2000-talet. Inom området för textil och non-woven önskar man etablera närodlad textil i Sverige. Man har delat in projektet i fem delar: Agriculture and Hygiene Highvolume Products, Paper machine for Yarns and Non-woven, Textile Recycling, Mechanical and Dissolving, Sustainable Swedish Viscose och Designed for Recycling. Syftet är att samla relevant kunskap och resurser samt möjliggöra nya typer av samarbeten.

 

Arbetspaketet där Smart Textiles deltar ligger under Designed for Recycling och syftar till att utveckla biobaserade och återvinningsbara möbler och inredningsdetaljer i pappersmaterial. Detta då efterfrågan på textila fibrer ökar varför man måste tänka i nya banor när det gäller material och hitta alternativ till dagens traditionella fibrer. I arbetspaketet utgår vi från ett cirkulärt perspektiv i produktionen av en skärmvägg. Vi följer kedjan från papper via garn, textiltillverkning, färdig produkt och slutligen återvinning.

 

Övriga deltagare är Bioisolator, Kinnarps, Mittuniversitetet, Munksjö, Nordic Paper, OrganoClick, Sjuhäradsbygdens Färgeri, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Stena Recycling, Stora Enso Re-Board, Svenskt Konstsilke, Swerea IVF och Trikåby.

 

Textilhögskolan vid Högskolan i Borås deltar sedan tidigare även i arbetspaketen Paper machine for Yarns and Non-woven, Textile Recycling, Mechanical and Dissolving och Sustainable Swedish Viscose.