Bakgrund

Det började med en idé: att sammanföra två textila världar för att skapa synergier i form av hållbara innovationer för framtiden. Resultatet kom 2006, då innovationssatsningen Smart Textiles såg dagens ljus.

Idag är Smart Textiles motorn för textila innoationer med en unik bredd – från grundforskning, prototypframtagning till kommersialisering av produkter. Smart Textiles skapar resultat tillsammans med akademi, näringsliv, institut och politik. länken När det gäller att skapa innovativa lösningar mellan den omfattande textila kunskap som finns i näringslivet i Västra Götaland och den forskning och utbildning som bedrivs på Textilhögskolan vid Högskolan i Borås, är Smart Textiles länken som möjliggör detta. Verksamheten är idag lika mycket en nationell som internationell angelägenhet, där Smart Textiles är drivande i Sverige när det kommer till utvecklingen av smarta textilier.

Nya områden för textil

Det textila området omfattar idag mycket mer än tyger och kläder. Till exempel används textilier i allt från plagg som kan övervaka din hälsa, armeringsmaterial i kompositer till avancerade blodkärl. Kvalitetskrav och materialval utvecklas ständigt och nya användningsområden identifieras löpande, inte minst med hjälp av Smart Textiles.

Unik forskningsmiljö

Smart Textiles erbjuder en unik forskningsmiljö med stor bredd. Här finns allt från fiberteknik till design samt tillgång till Textilhögskolans fullskaliga, moderna maskinpark med kunniga tekniker. Sedan hösten 2013 är Smart Textiles en del av det unika, textila klustret i Textile Fashion Center inom Högskolan i Borås campus. Där hittar du även  Smart Textiles Showroom, där nya material, prototyper och produkter visas. Vårt Showroom fungerar också som en mötesplats för både näringsliv och akademi.

Över hälften av Sveriges hela textilindustri, samt branschens största logistiska punkter, kan nås inom 45 minuter. Här finns också entreprenörsinriktade handels- och logistikföretag med gamla traditioner som är villiga att satsa på ny teknik. Smart Textiles samarbetspartners finns på akademisk nivå, Högskolan i Borås (HB) och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut bland andra. Swerea IVF och Chalmers har etablerat ny forskning om branschen.

Synergieffekter

Vad som kännetecknar Smart Textiles framgång är att det finns en tydlig målbild, att skapa förutsättningar för nya företag, nya arbetstillfällen och nya innovativa textila produkter. För att lyckas med det krävs att företag, forskare och andra aktörer samverkar fullt ut.

VINNOVAs stöd och förtroende för Smart Textiles genom Vinnväxt- satsningen har bidragit till att påskynda processen. Även det regionala stödet är mycket stark och offentliga aktörer är en del av innovationssystemet. De är viktiga i arbetet för att skapa synergieffekter utanför Sjuhäradsbygden.