Release av ny Textibel®:
May Day Bed – en vilstol av framtidens textil!
Stockholm Furniture Fair 4-8 februari, utställningen Textibel® – textil som möbel, CE 02

Textibel® utmanar innebörden av begreppet textil vid design av sittmöbler:

– Vi talar om textil som möbel istället för textil till möbel, säger projektsamordnare Ann-Kristin Agesund. I projektet samverkar högskolor och näringsliv för att utveckla sittmöbler baserade på textilens unika egenskaper. Frågeställningarna lyder: Hur utvecklas sittmöbler genom de textila innovationerna och hur utvecklas innovativa sittmöbler genom textil? Svaren nås genom smart användning av textil, och genom smarta textiler.

alt

På möbelmässan visas också Bushido av Fredrik Färg och Kasper Medin i samarbete med Swedese och Nordifa. Pressad nålfilt omsluter kroppen och ger såväl stöd och skydd som komfort. I Kábu av Ulrike E. Engberg och Maiko Tanaka, i samarbete med Ihreborn Produktion, Offecct, Swerea Sicomp och EngTex, har kompositförstärkt textil använts vilket gör att de bärande delarna ligger integrerade i textilen.

Textibel® kom till 2006 på initiativ av formgivare Johan Huldt, dåvarande professor vid Textilhögskolan. Han såg hur utvecklingen av nya textila material och tillverkningsprocesser skulle kunna revolutionera sittmöblers form och funktion, inte minst vad det gäller håll-barhet. Idén var att i designprocessen utgå från textilens unika egenskaper för att komma bort från den konventionella bilden av textil enbart som yta för dekoration och komfort.

Projektet Textibel® tog sin början och samarbetspartners blev Textilmuseet (samordning ), Institutionen Textilhögskolan vid Högskolan i Borås, Chalmers Tekniska Högskola och Högskolan för Design och Konsthantverk vid Göteborgs Universitet.

Under våren 2008 genomfördes en kurs på Textilhögskolan med studenter från de tre högskolorna, samt forskare och textil- och möbelföretag.
– Projektet är oerhört dynamiskt i och med sammansättningen av skilda fackområden, kompetenser och generationer, säger Ann-Kristin Agesund.

Utställningskatalog 
finns i Textibels monter CE 02+08 (Entresolen, en trappa upp i C-hallen)

Föredrag
Fredrik Färg presenterar lördag 7 februari sin collection RE:Cover – sittmöbler baserade på textil. (Lokal K15)

Kontakt: 
Ann-Kristin Agesund, 0707-990611
P-O Landgren, 0708-660269
Johan Huldt 0708-700259. 
Pressbilder finns på: www.boras.se/textilmuseet/presstjänst
Läs mer om Stockholm Furniture Fair »