Untitled2

Artificiella muskler

Tänk dig att göra textila muskler – som kan dra ihop sig och sträcka ut sig själva. Genom en textil process med trådar och fibrer som stickas eller vävs samman får man en flexibilitet och en funktion som påminner om den vi har i våra muskler. Materialmässigt har man förenat textil med organisk elektronik vilket innefattar olika typer av elektriskt ledande polymerer. Slutprodukten skulle kunna användas på flera sätt inom den medicinska världen; som till att sy ihop blodkärl, hålla ihop kroppsdelar eller styra flöden. Visionen är naturligtvis att även kunna ersätta muskler.

FORSKARE: Nils-Krister Persson i samarbete med Linköpings Universitet