ArcticPro

Arctic Pro – Arctic wear and protection network – är ett nyetablerat nordiskt nätverk. Vi vill skapa en mötesplats för producenter, slutanvändare, forskare och de nordiska tekoorganisationerna.

Ledord för initiativet är skydd av människor och miljö i arktiska områden med fokus på textila material och processer.

Tanken bakom Smart Textiles engagemang är att stärka marknadsmöjligheterna och bredda nätverket för våra engagerade företag. Många textila företag utvecklar i dag produkter och tjänster knutna till aktiviteter inom affärsområden som olja och gas, sjöfart och fiske, försvar, gruvverksamhet samt turism och sport/outdoor.

Följande organisationer och företag ingår i nätverket:

Loggos_arctic