Smart Textiles i Almedalen 2018

 

Nästa vecka är det dags för Almedalsveckan. Science Park Borås och Smart Textiles finns på plats under veckan och deltar i flera seminarier. I år med stort fokus på hållbarhet, cirkuläritet, framtida lösningar och möjliga samarbeten.

 

Cirkulärt och digitalt – design för hållbar konsumtion?

1/7 16.30-17.30, Västsvenska Arenan vid Kruttornet, Strandvägen, H553

Bomullen tar slut och plasten fyller våra hav – samtidigt står handeln inför en omfattande förändring. Kan mode- och inredningsbranschen ställa om till en digital och cirkulär framtid? Hur agerar trendmedvetna företag och vad efterfrågar kunderna?

Erik Bresky, VD Science Park Borås och processledare Smart Textiles, Adrian Zethraeus, projektledare Re:textile och Anna Lidström, konstnärlig ledare Re:textile kommer att delta i Västra Götalandsregionens seminarium kring cirkulärt och digitalt. Seminariet kommer att belysa hur mode- och inredningsbranschen kan ställa om till en digital och cirkulär framtid.

Seminariet arrangeras av Västra Götalandsreginonen. Läs mer om seminariet här.

 

Morgondagens textilindustri – ett rent nöje?

Onsdag 4/7 13.30-14.30, Västsvenska Arenan vid Kruttornet, Strandvägen, H553

Varje svensk konsumerar i snitt 14 kilo kläder om året. Produktionen av ett plagg kräver stora mängder vatten, kemikalier och långväga transporter. Trots vetskapen om de negativa påfrestningar som modeindustrin har på miljön fortsätter problemen att växa. Hur bryter vi dagens destruktiva beteenden?

Under panelsamtalet där Smart Textiles verksamhetschef Susanne Nejderås deltar möts representanter från akademin, politiken samt textil- och modebranschen för att diskutera hur branschen kan gå till konkret handling. Vilket ansvar har varje part i värdekedjan för att bidra till en minskad miljöpåverkan?

Seminariet kommer att sändas live på Högskolan i Borås Facebook-sida. Läs mer om seminariet här.

 

En bil av textil, när är det möjligt?

Onsdag 4/7 15.00-16.00, Västsvenska Arenan vid Kruttornet, Strandvägen, H553

Framtidens mode inspirerar teknisk utveckling inom en rad branscher. Stickade blodkärl och fordonsdelar utvecklade från textila tekniker är exempel där samarbete mellan forskare och näringsliv lett till nya möjligheter. Tekniken och idéerna finns, men hur skapas förutsättningar till fler samarbeten?

Smart Textiles bjuder på en visning av textila innovationer. Panelen kommer att diskutera hur nya samarbetsformer kan möjliggöras och hur forskning kan omsättas i praktiken för att lösa dagens och framtidens samhällsutmaningar.

Seminariet kommer att sändas live på Högskolan i Borås Facebook-sida. Läs mer om seminariet här.

 

Framtidens cirkulära mode

Onsdag 4/7 15.45-16.30, Industriområdet, S:t Hansgatan 18F/Trappgränd

Modebranschen behöver förändras i grunden: från fast fashion till ett mer hållbart system där produkterna förbättrar vår vardag, ger fördelar för miljön och skapar arbetstillfällen. Men hur ska det gå till – vilka cirkulära lösningar ser vi redan idag? Branschaktörer diskuterar och resonerar.

Anna Lidström, konstnärlig ledare Re:textile kommer att delta i diskussionen kring framtidens cirkulära modebransch och vilka cirkulära lösningar som finns redan idag.

Seminariet arrangeras av TEKO, Sveriges Textil- & modeföretag. Läs mer om seminariet här.

 

 

Text: Lisa Dohlnér Lundwall