Smart Textiles filmarkiv

 

 

Lena-Marie Jensen blir intevjuad för bloggen Paper Passion, 2017-12-29

 

Inslag från TV4 Nyheterna, Kläder av papper, 2017-11-20

 

Film om den smarta sportstrumpan

 

Film om forskningsprojektet kring den textila muskeln