Glad sommar

Glad sommar önskar vi på
Smart Textiles!

I dagarna har vi fått glädjande besked om två beviljade ansökningar. Smart Textiles överväxlingsansökan till Vinnova för åren 2016-2019 är beviljad. Vidare har en ansökan till Stiftelsen Svensk Textilforskning, som syftar till ett långsiktigt samarbete, blivit beviljad.

Detta innebär att Smart Textiles verksamhet nu går in i en ny spännande fas för att skapa framtidens lösningar och nästa generations textilier. Vinnovas beslut har grundats på utlåtanden från internationella experter. De bekräftar att resultaten från Smart Textiles verksamhet under åren 2006-2016 är imponerande.

”En hög innovationsgrad har uppnåtts inom en bransch och region som under årtionden försvagats av omstrukturering och utlokalisering. Flera dimensioner av förnyelse har framgångsrikt åstadkommits under dessa tio år vilket är väldigt betydelsefullt”, kan läsas i beslutet.

”Det känns fantastiskt och jag är oerhört stolt och glad. Att få dessa ansökningar beviljade känns som en milstolpe där Vinnova och branschen tror på vad vi gör”,
 säger Susanne Nejderås, verksamhetschef på Smart Textiles.

Vi på Smart Textiles vill önska er alla en skön sommar och ser samtidigt fram emot en spännande höst med många nya spännande projekt och samarbeten!