17 F CONTEXTILE – Textil i betong för bättre ytegenskaper

Företag: Hedareds Sand och Betong AB
Projektledare: Kristofer Samuelsson 
Projekttid: 2007-05-29 – 2008-06-30

Beskrivning

Betong är det mest använda byggnadsmaterialet i världen och står för en stor andel av de naturresurserna. Inom hela byggnadsindustrin finns därför ett ökande intresse för beständiga och estetiskt tilltalande betongytor. Tyvärr svarar dagens tekniknivå inte mot de ökande beständighetsbehoven. Alla synliga betongytor, fasadelement, betongtakpannor spricker och bryts ned genom naturlig nedbrytning. Projektet försöker svara mot de ökande beständighetskraven genom att utveckla betong i kombination med textil för bättre ytegenskaper så att öka betongens beständighet. En följd av detta är också att förbrukningen av ändliga naturresurser minskas och miljö konserveras. Projektet kommer att resultera tillverkning av nya textilprodukter för konstruktionssektorn – en potentiell stormarknad för textilindustrin.