16 F Andningslarm för spädbarn

Företag: FOV Fabrics AB
Projektledare: Fredrik Johansson
Projekttid: 2007-05-29 – 2008-06-30

Beskrivning:
Syftet med följande projekt är att ta fram ett textilt andningslarm för spädbarn. De andningslarm som idag är tillgängliga på marknaden består huvudsakligen av en elektronisk senor och en övervakningsenhet. Antingen är de konstruerade som två separata delar eller som en del inkluderande de båda funktionerna. I de flesta fall är sensordelen integrerad i en platta som placeras under madrassen. Syftet med detta projekt är att ersätta sensorteknologin med textilt material med hjälp av nya, s.k smarta textila strukturer.