textile_showroom

Smart Textiles har fått ett positivt besked när det gäller ytterligare finansiering. Det handlar om 15 nya miljoner från innovationsmyndigheten Vinnova.

– Den fortsatta finansieringen av Smart Textiles är inte överraskande med tanke på det positiva resultatet av den internationella utvärderingen. Men beslutet och bekräftelsen är givetvis mycket tillfredställande, säger rektor Björn Brorström och fortsätter.
– Smart Textiles är bra och har stor utvecklingspotential. Styrgruppens möte senare i denna vecka kommer alldeles rätt för att formulera mål och strategier.

Text: Angelica Därnlöf

Bild: Anna Sigge