Den 15 oktober 2012 lanserades den fjärde utlysningen för internationella samarbetsprojekt inom tekniska textilier och nya processer inom CROSSTEXNET. Det finns ca 1 500 000 kronor att söka för svenska företag som vill bedriva forsknings- och utvecklingsprojekt (FoU-projekt) i samarbete med forskare. Det är projekt för FoU-projekt kring förädlade textilier, fiberbaserade material och nya processer.

Vem kan söka?

Små och medelstora företag (SMF) som i samarbete med forskare på universitet eller forskningsinstitut söker och koordinerar projekten.

Vad skall projekten handla om?

Projekten kan till exempel handla om att utveckla nya material och textilier för nya tillämpningar, att ta fram avancerad teknik för produktion och behandling av textilier eller nya miljövänliga processer.

Internationellt samarbete

Projekten ska genomföras i internationellt samarbete mellan regioner och länder som deltar i CrossTexNet*. Minst 2 länder/regioner som deltar i denna ansökningsomgång måste vara med. Ingen maxgräns gäller.

Vem organiserar/finansierar?

Satsningen görs av Västra Götalandsregionen tillsammans med Smart Textiles i Borås, inom ramen för EU-projektet CrossTexNet, som är ett nätverk av 17 europeiska regioner och länder. Syftet med Crosstexnet är att samordna och effektivisera den europeiska textilforskningen och på så sätt göra det möjligt för industrin att hitta effektivare och smartare finansiering av forskningsprojekt.

Finansieringsregler

Samma finansieringsregler gäller som för Västra Götalandsregionens FoU-kort. Det innebär att ett SMF från Västra Götaland kan ansöka om finansiering för att anställa en forskningsutförare (forskningsinstitut, universitet, eller organisation med motsvarande kapacitet) som, tillsammans med företaget, utför forskningen. Företaget måste svara för en lika stor del som den ansöker om, kontant eller i form av egen arbetstid.

Ansökan

Utlysningen öppnas den 10 januari 2012 och anmälan görs direkt på Crosstexnets webbsida. Där finns också mer information om utlysningen, finansieringsregler och regionerna som deltar i CrossTexNet-nätverket.

Kontakt

Stöd och hjälp med frågor om ansökan kan du få av:
Susanne Edström, Smart Textiles, susanne.edstrom@hb.se tel: 0732-30 59 05
Susanne Hammarström, Västra Götalandsregionen, susanne.hammarstrom@vgregion.se tel: 0722-50 09 87