12 F Smarta fogar hos renrumsprodukter utförda med hjälp av smarta teknologier

Företag: Kwintet Fristads AB
Projektledare: Tom Juel Andersen 
Projekttid: 2007-03-29 – 2008-06-30

Beskrivning:
Kwintet Fristads AB är ett av Sveriges största konfektionsföretag som utvecklar och tillverkar arbetskläder. Fristads har för avsikt att också vara ledande på marknaden inom dessa områden genom användning av nya funktionella material och nya ”smarta” tillverkningstekniker såsom ultraljuds- eller lasersammanfogning. Alternativa sammanfogningstekniker öppnar för tillverkaren nya möjligheter vid utveckling av nya och smarta produkter utan traditionella sömmar. En del undersökningar med mycket gott resultat inom detta område har utförts på IFP Research AB inom FoU Program Konfektionerade Produkter där första prototypplagg för enklaste renrumsplagg har tagits fram med hjälp av ultraljudsteknik. Detta tyder på att det finns mycket goda förutsättningar för att ta fram en kommersiell produkt inom en snar framtid.