09 F Vidhäftning mellan avancerade funktionsskikt på höghållfasta textiler

Företag: Saab Barracuda AB
Projektledare: Johan Zaar
Projekttid: 2006-12-15 – 2008-06-30

Beskrivning:
Barracuda tillverkar signaturanpassningsmaterial (camoflagematerial) som ofta är uppbyggda av flera komplexa skikt för att anpassa emitterad eller reflekterad signal. Tidigare har vi undersökt om tvättprocesser skapar adhesionsvänlig yta, dock har utfallet varit negativt. Inom detta projekt, kommer vi att fokusera på att eliminera PVC i dessa signaturanpassnings-material. Närvaro av PVC i dessa material påverkar mjukgörarna negativt. Värt att nämna är att vidhäftningsproblematiken för PVC är löst sedan många år. Projektet syftar till att finna kommersiellt gångbara metoder för att åstadkomma vidhäftning mellan höghållfasta släta filamentgarnsvävar och pålagda polymerer i flera skikt. Företrädesvis är det från familjerna vattenbaserad PUR och polyolefiner som polymererna skall väljas. För dessa material har man hittills inte klarat att uppnå acceptabel vidhäftning.