07 F Vatten-ång permeabel växthus väv

Företag: Ludvig Svensson AB
Projektledare: Hans Andersson
Projekttid: 2007-05-29 – 2008-12-31

Beskrivning:
Vi använder i dag olika polymer filmer i befintlig växthusväv. Dessa transporterar ej vattenånga. Vi vill undersöka vilka polymerer som kan vara aktuella för att tillverka en väv som är permeabel för vattenånga. Vi tror att detta kommer påverka klimatet i växthuset mycket positivt och att odlarna på samma gång sparar energi, vilket ger ekonomiska men även positiva klimat effekter.