05 F Ytmodifiering av polymer fiber med plasma teknologi

Företag: Scandfilter AB
Projektledare: Thomas Karlsson
Projekttid: 2006-12-15 – 2008-06-30

Beskrivning

Materialet i filter tillverkas av polymera fibrer med Melt Blown teknik. Nya teniker för att skräddarsy fibrer med unika egenskaper för olika ändamål har visat sig vara en intressant tillämpning för filtreringsindustrin. En annan teknologi som också har ökat i intresse är plasmabehandling av fiber. Det finns idag kommersiella anläggningar i drift för plasma behandling. Denna teknologi har hittills främst använts för att göra fibern hydrofil. Men de senaste rönen inom denna teknologi har pekat på att det också är möjligt att få fibern att adsorbera gaser. Denna studie syftar till att undersöka om det med hjälp av olika typer av plasmabehandling i laboratoriemiljö, går att ytmodifiera Melt Blown material för gas adsorption. Efter det att Melt Blown materialet är behandlat, kommer förmågan att adsorbera gas och avskilja partiklar att mätas och kvantifieras.