04 F Beläggning av textila material med konduktiva polymerer

Företag: FOV Fabrics AB, Almedahls-Kinna AB, Albany International AB, Scandfilter AB
Projekttid: 2007-01-11 – 2008-06-30

Beskrivning:
Elektrisk ledande förmåga är en alltmer efterfrågad egenskap i textila material. Dels för att skapa mervärde i redan befintliga textila produkter, men framförallt för att ta fram nya typer av produkter där textilmaterialets unika egenskaper kan utnyttjas. Detta projektförslag utgör en fortsättning på det av KK-finansierade projektet Antistatiska och el-ledande beläggningar för textila material, som pågick 2005-2006. Projektet hade som mål att utveckla konduktiva textiler och i projektet studerades de tekniska möjligheterna att belägga textilier med dispersioner bestående av konduktiv polymer. Tre olika konduktiva polymerer användes, bl.a. polyanilin, och textila beläggningar med olika grader av ledningsförmåga togs fram. Materialen testades därefter, bl.a. efter åldring. I detta avslutade projekt identifierades flera viktiga faktorer rörande både materialkombinationerna i sig och dess uppförande vid beläggningsprocessen. Man måste fortsätta utveckla recepturerna för dispersionerna, eftersom problem med beläggningens homogenitet och vidhäftning noterades. Vidare måste de textila egenskaperna utvecklas. Bl.a. är de konduktiva beläggningarna känsliga för böjning, samt även för värme och fukt.