03 F Textila mikrofonelement

Företag: FOV Fabrics AB
Projektledare:  Fredrik Johansson
Projekttid:
 2006-12-15 – 2008-06-30

Beskrivning:
Föreliggande forskningsprojekt avser att i huvudsak behandla utveckling av högteknologiska textila material. I detta forskningsprojekt är det en textil mikrofon. Detta handlar alltså om ett högteknologiskt område som kräver en bred tvärdisciplinär bas i forskningen; från forskning inom materialvetenskap, elektroteknik och textilteknologi till utvecklingsarbete och experiment inom textildesign. För att området ska utvecklas krävs det att grundforskning och teknikutveckling kombineras med experimentell designverksamhet. Forskningsinsatserna är idag intensiva inom utvecklingen av ”nya” fibrer och högteknologiska textila material.